Evoflex

Opis

Evoflex – zaawansowany dodatek zwiększający wykorzystanie RAP
Opracowana przez firmę Ingevity technologia Evoflex to seria zaawansowanych dodatków, które pozwalają na zwiększenie wykorzystania destruktu asfaltowego (RAP). Technologia Evoflex efektywniej aktywizuje bitumiczną zawartość destruktu asfaltowego, a dodatkowo może być łączona z technologią mieszanki mineralno-asfaltowej układanej na ciepło (WMA) Evotherm, a więc technologią produkcji w niższych temperaturach (-30°C).

Technologia Evoflex zapewnia:

  • zwiększenie rozpuszczalności RAP/RAS w celu uzyskania większego udziału odzyskanego lepiszcza
  • lepsze mieszanie asfaltów świeżych i oksydowanych
  • wyższą wydajność mieszania w niskich temperaturach
  • zmniejszenie zapotrzebowania na zmiany klas lepiszcza w przypadku wykorzystania materiału pochodzącego z recyklingu

Korzyści dla środowiska i zdrowia:

  • zmniejszenie nawet o 50% ilości oparów i gazów cieplarnianych
  • oszczędność paliwa na poziomie do 50%
  • niższy poziom emisji w miejscu prowadzenia prac
Korzyść Evotherm Evoflex Evotehrm + Evoflex
Lepsza urabialność i zagęszczalność sztywnych mieszanek ++ ++ +++
Większa zawartość efektywnego lepiszcza z RAP/ RAS + +++ ++
Wydłużenie transportu/sezonu +++ +++
Mniejsza segregacja termiczna +++ +++
Wyższa odporność na pękanie ++ ++ +++
Mniejsza podatność na działanie wilgoci +++ +++
+ Dobre właściwości ++ Lepsze właściwości +++ Najlepsze właściwości

Evoflex

Ponadto polecamy

pebit

Produkt

pebit

Produkt

pebit

Produkt