Granulat gumowoasfaltowy RAR-X

Opis

RAR-X GRM dodaje się we wskazanej ilości w trakcie fazy mieszania na sucho (kruszywo i wypełniacz – bez bitumu), z wykorzystaniem zautomatyzowanych urządzeń dozujących z worków typu Big-Bag lub silosów z mechanizmem ważącym i systemem raportowania o ilości dodawanych materiałów. Czas trwania mieszania na sucho wynosi ok. 10 sekund. Następnie dodaje się bitum drogowy. Pozostały czas mieszania zazwyczaj nie jest przedłużany i powinien wynosić ok. 25-30 sekund. Zaleca się mieszanie próbne. Należy unikać przekraczania temperatury 190°C, ponieważ może ona wpłynąć negatywnie na właściwości bitumu. Zasada ta obowiązuje również z przyczyn związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochroną środowiska podczas transportu, przechowywania i przetwarzania.

RAR-X GRM1 dostarczany jest w workach typu Big-Bag o wadze 600 kg i 1 200 kg lub cysternami.

Przechowywany materiał należy chronić przed temperaturą powyżej 45°C, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz wilgocią.

Granulat gumowoasfaltowy RAR-X

Ponadto polecamy

pebit

Produkt

pebit

Produkt

pebit

Produkt