Granulat HEYSTAB

Opis

Granulat HEYSTAB jest stosowany jako dodatek do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych wszystkich typów w technologii „na gorąco”. Dodawanie odbywa się bezpośrednio do mieszalnika w procesie produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej, na etapie mieszania składników mieszanki mineralnej, przed dodaniem asfaltu. Granulat HEYSTAB można stosować w wytwórniach mieszanek mineralno-asfaltowych wyposażonych w dozowniki automatyczne, dozujące granulat do kruszywa przed mieszalnikiem otaczarki.

Granulat HEYSTAB umożliwia wyprodukowanie mieszanek mineralno-asfaltowych o wyższej stabilności wg Marshalla, a tym samym o zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe. Jednocześnie umożliwia zachowanie pierwotnej odporności na spękania niskotemperaturowe i działanie wody. Dodatek ten, polepszając właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej, przyczynia się do wydłużenia trwałości nawierzchni drogowych.

Granulat HEYSTAB

Ponadto polecamy

pebit

Produkt

pebit

Produkt

pebit

Produkt