Sorbent sypki

Opis

Przeznaczony do usuwania z podłoża wszelkich substancji ciekłych, olejów, paliw, innych ropopochopnych, tłuszczy, smarów, chłodziw i wody. Pochłania także wszelkie chemikalia - kwasy, zasady i rozpuszczalniki z wyjątkiem kwasu fluorowodorowego.

Granulacja:

  • 0,5 mm – 1,5 mm
  • 1,0 mm – 4,0 mm

Sorbent sypki

Ponadto polecamy

pebit

Produkt

pebit

Produkt

pebit

Produkt